Reglement

Gaviria Vrienden Ieper

Men is lid vanaf het ogenblik dat een lid van het bestuur het lidgeld heeft ontvangen en in de boekhouding is ingeschreven

Lidgeld kan gestort worden op het rekening nummer van de club

Iedere jaar wordt het lidgeld voor het volgend seizoen op een vergadering vastgelegd indien er noodzaak is dit lidgeld aan te passen zal dit door de bestuursleden worden vastgesteld

Het inschrijvingsgeld van dit seizoen bedraagt 12 euro in ruil hiervoor krijg een lid een lidkaart en een Petje plus ontbijt op 6 december 2020

De lidkaart mag onder geen enkel beding doorgeven worden aan een ander persoon

Respecteer de afspraken die gemaakt zijn bij eventuele activiteiten

Bij activiteiten moet ieder lid zijn lidkaart en petje mee hebben

Als er eerder welke schade wordt aangericht door een lid of leden van onze club zullen deze personen volledig aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het volledige bedrag van die schade

Voor alle onvoorziene gevallen zal het bestuur een eerlijk oplossing zoeken

Het Gaviria bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen

Wij steunen onze renner in goede en kwade dagen negatieve uitingen door leden op sociale netwerken worden besproken in het bestuur

Uitsluiting uit de fanclub volgt onherroepelijk bij het doorgeven of vervalsen van lid kaarten

Het opzettelijk toedienen van eerder welke schade

Hooliganisme

Misbruik maken van Fernando Gaviria zijn naam

Nieuwe leden dienen het reglement te lezen en er  zich ook akkoord mee te verklaren zo niet kunnen ze  als lid niet aanvaard worden

De voorzitter                   

Lorenzo                                

Webdesign by Web-ITC